RIEŠENIA TUHÝCH A KVAPALNÝCH PREDZMESÍ PRE PLASTY

PRISPÔSOBENÉ RIEŠENIA ELASTOMÉROV

RIEŠENIA ELASTOMÉROV

KVAPALNÉ PREDZMESÍ

FOCUSED ON OUR CUSTOMERS. DRIVEN BY THEIR SUCCESS.

Medzinárodný výrobca plastov, ktorý drží krok s meniacimi sa potrebami globálneho trhu, no zároveň pamätá na to, že každý vzťah sa buduje osobne.